1.jpg

Moduł ankiet


Moduł ankiet pozwala na zbieranie opinii na określony temat. Listę pytań, na które chce się uzyskać odpowiedzi od innych osób, można ułożyć w bardzo prosty sposób, a program sam wyświetla graficzne podsumowania odpowiedzi.


Linki do aplikacji